Dynamika - Drugie prawo Newtona

Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy.

Wzór:

Jednostki: