Hydrostatyka - Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne jest równe iloczynowi gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości słupa cieczy.

Wzór:

Jednostki: