Termodynamika - Pierwsza zasada termodynamiki

Energia wewnętrzna jest równa pracy wykonanej nad ciałem zsumowanej z energią cieplną tego ciała

Wzór:

Jednostki: