Termodynamika - Ciepło w przemianie fazowej

Energia potrzebna do przemiany fazowej (zmiany stanu skupienia) danej masy wyraża się iloczynem (ciepła topnienia) lub (ciepła parowania) i masy .

Wzór:

Jednostki: