Termodynamika - Sprawność

Sprawność (w silniku cieplnym) jest to stosunek pracy wykonanej do ilości ciepła pobranego ze źródła ciepła.

Wzór:

Jednostki: