Kinematyka - Droga w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym

- prędkość początkowa
- czas poruszania się ciała
- przyspieszenie

Wzór:

Jednostki: