Kinematyka - Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, co do wartości równa iloczynowi masy i prędkości danego ciała.

Wzór:

Jednostki: