Dynamika - Popęd siły (impuls)

Popęd siły jest równy co do wartości zmianie pędu badanego obiektu.

Wzór:

Jednostki: