Dynamika - Siła tarcia

Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku.

Wzór:

Jednostki: