Bez kategorii... - Okres drgań wahadła matematycznego

Oznaczenia:
- okres drgań
- długość wahadła w metrach
- przyśpieszenie ziemskie, ok.

Wzór:

Jednostki: