Bez kategorii... - Równanie opisujące dźwignię dwuramienną

Aby dźwignia ta była w równowadze, to siła przyłożona do jednej strony, pomnożona przez (długość ramienia) musi być równa sile przyłożonej do drugiej strony dźwigni pomnożonej przez jej długość ramienia.

Wzór:

Jednostki: