Bez kategorii... - Częstotliwość

- częstotliwość
- okres drgań

Wzór:

Jednostki: