Dynamika - Ciężar ciała

Siła ciężkości (ciężar) to iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego.

Wzór:

Jednostki: