Dynamika - Prawo powszechnego ciążenia

Siła przyciągania między dwoma masami jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości i wprost proporcjonalna do iloczynu mas.

Wzór:

Jednostki: