Stałe fizyczne

Id Stała Opis Dodano
1 Prędkość światła w próżni. 2011-12-04
2 Stała grawitacyjna 2011-12-04
3 Ładunek elektronu (elementarny) 2011-12-04
4 Masa elektronu 2011-12-04
5 Masa protonu 2011-12-04
6 Przyśpieszenie ziemskie 2011-12-04
7 Stała Plancka 2011-12-04
8 Przenikalność elektryczna próżni 2011-12-04
9 Przenikalność magnetyczna próżni 2011-12-04
10 Średni promień ziemi (równikowy) 2011-12-04
11 Impendancja właściwa próżni 2011-12-05
12 Masa Plancka 2011-12-05
13 Długość Plancka 2011-12-05
14 Czas Plancka 2011-12-05
15 Magneton Bohra 2011-12-05
16 Magneton jądrowy 2011-12-05
17 Energia Hartree'go 2011-12-05
18 Czynnik g elektronu 2011-12-05
19 Energia spoczynkowa elektronu 2011-12-05
20 Moment magnetyczny elektronu 2011-12-05
21 Jednostka masy atomowej (unit) 2011-12-05
22 Stała struktura subtelna 2011-12-05
23 Promień atomu Bohra 2011-12-05
24 Pierwsza stała promieniowania 2011-12-05
25 Druga stała promieniowania 2011-12-05
26 Stała Avogadra (liczba Avogadra) 2011-12-05
27 Stała Boltzmanna 2011-12-05
28 Stała Faradaya 2011-12-05
29 Uniwersalna stała gazowa 2011-12-05
30 Stała Loschmidta 2011-12-05
31 Objętość molowa gazu doskonałego 2011-12-05
32 Stała przesunięć Wiena 2011-12-05
33 Stała Rydberga 2011-12-05
34 Stała Stefana-Boltzmanna 2011-12-05